ҚР Азаматтық құқық заңдар жинағы (жалпы бөлім)

ҚР Азаматтық құқық заңдар жинағы (ерекше бөлім)

ҚР Еңбек заңдар жинағы

«Салық және басқа бюджеттік міндетті төлемдер туралы» ҚР заңы

ҚР экологиялық заңдар жинағы

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР заңы

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР заңы

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР заңы

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану» ҚР заңы

«Теңізде және Қазақстан Республикасының ішкі айдындарында мұнайдың төгілуінің алдын алу және оған ден қою жөніндегі ұлттық жоспарды бекіту туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысы

«Теңізді тазарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті материалдар мен заттарға нормативтер мен талаптарды бекіту туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысы

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және жеке меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында, тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі, дауыс беретін акциялардың (қатысу үлесі) елу не одан да көп пайызына ие ұйым