2023-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН «KMG SYSTEMS & SERVICES» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК АУДИТІ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ҮШІН АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДЫ ТАҢДАУ РӘСІМІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
02.08.2023

2023-2025 жылдарға арналған «KMG Systems & Services» ЖШС қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтер көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы хабарландыру.

             Тапсырыс беруші: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі 2, 8-қабат мекенжайында орналасқан «KMG Systems & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі .
Электрондық мекенжай: info@kmgss.kz; akhmetzhanov@kmgss.kz; zhaparova@kmgss.kz

           
«KMG Systems & Services» ЖШС «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес «KMG Systems & Services» ЖШС-нің  2023-2025 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтер көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімінің өткізілгені туралы хабарлайды) 2022 жылғы 3 наурыздағы № 193 меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе жанама тиесілі.

           Қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерді сатып алуға бөлінген сома 36 401 918 (отыз алты миллион төрт жүз бір мың тоғыз жүз он сегіз теңге) теңге 00 тиын ҚҚС есептемегенде, оның ішінде:

2023 жыл – 11 547 000 (он бір миллион бес жүз қырық жеті мың теңге) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;

2024 жыл-12 124 350 (он екі миллион жүз жиырма төрт мың үш жүз елу) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;

2025 жыл-12 730 568 (он екі миллион жеті жүз отыз мың бес жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын ҚҚС есептемегенде.

Қызмет көрсету орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.

            Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, саны, егжей - тегжейлі ерекшелігі және көрсету мерзімі аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұратуда (бұдан әрі - Қатысуға сұрату) көрсетілген.

Қатысуға сұраныс қоса беріледі.

- Әлеуетті аудиторлық ұйымдардың аудиторлық ұйымдарды таңдау рәсіміне қатысуын немесе қатыспауын растау 22.08.2023 жылға дейінгі «15» сағат «00» минут мерзімде және қатысуы расталған жағдайда ұсынылады,

– ресми конкурстық ұсыныс беру-аудиторлық ұйымдар таңдау рәсіміне қатысу туралы ақпаратты жіберген күннен бастап кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн.

Аудиторлық ұйымдар таңдау рәсіміне өзінің қатысуын растағаннан кейін Тапсырыс беруші қол қойылған құпиялылық туралы келісімдерді сұратады.

Әлеуетті қатысушылар не олардың уәкілетті өкілдері ресми ұсынысты қолма-қол ұсынған кезде әлеуетті қатысушылар не олардың уәкілетті өкілдері әлеуетті қатысушының мүдделерін білдіретін тұлғаларға жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге ресми ұсынысты ұсыну құқығына сенімхат ұсынуға тиіс.

 

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға өтініш