Қызметтер
Бізден қызметке тапсырыс беріңіз
Мұнайдың авариялық төгілуін жою (МАТЖ)
Бұл ластану аймағының одан әрі ұлғаюына жол бермеу үшін су бетінен және топырақтан мұнай дақтарын азайтуға және оқшаулауға бағытталған қажетті шаралар кешені. «KMG Systems & Services» ЖШС 2014 жылдан бастап (мемлекеттік лицензия 2014 жылғы 15 сәуірдегі №14005072) құрлықта және теңізде мұнайдың төгілуін, өздігінен төгілетін ұңғымаларды, мұнай және газ шығарындыларын (атқыламаға қарсы жұмыстарды қоспағанда) болдырмау және жою, Каспий теңізінің Қазақстандық секторында ұңғымаларды консервациялау (КТҚС) бойынша қызметтерді ұсынады, сондай-ақ МАТЖ қызметін жүзеге асыру үшін қажетті материалдық-техникалық ресурстарға және білікті персоналға ие.
ЖЭПТ әзірлеу (жиынтық экологиялық пайданы талдау).
Экологиялық жиынтық пайданы талдау негізінде мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін таңдау. Жиынтық экологиялық пайданы талдау (ЖЭПТ) — бұл мұнайдың төгілуін жою процесіне тартылған тұлғалар мен мүдделі тараптар мұнайдың төгілуіне әзірлікті және әрекет етуді жоспарлау кезінде пайдаланатын құрылымдық тәсіл. Бұл мұнай төгілімдерін жою әдістерін қолданудың экологиялық пайдасын салыстыруға және осы әдістердің қайсысы мұнайдың төгілуінің қоршаған ортаға әсерін төмендететінін анықтауға мүмкіндік береді.
Мұнайдың төгілуін модельдеу
Мұнайдың авариялық төгілуін модельдеудің әртүрлі сценарийлерін жүргізу. Мұнайдың төгілуін модельдеу-мұнай төгілуінің шығу физикалық-химиялық параметрлерімен су бетіндегі мұнайдың қозғалысын бақылайтын детерминистік модель жасайды, бұл өз кезегінде аварияны тез жоюға және мұнай төгілуінің қоршаған ортаға әсерін азайтуға мүмкіндік береді.
Өтінішіңізді жіберіңіз