Қауіпсіздік және экология
Біз барлық нормаларды сақтаймыз
Тұрақты даму саясаты
«KMG Systems & Services» ЖШС тұрақты даму саясаты оның әрі қарай экономикалық өсу, экологиялық тепе-теңдік және әлеуметтік даму стратегиясының негізінде жатыр. Тұрақты дамуға жәрдемдесу және экологиялық әсерді азайту мақсатында «KMG Systems & Services» ЖШС міндеттенеді:

  • биологиялық әртүрлілікті қорғауға байланысты қызметті жетілдіруге бағытталған барлық бастамаларды қолдау;
  • жалпы қалдықтардың пайда болуын барынша азайту және мүмкін болған жағдайда қалдықтарды қайта өңдеу және / немесе қайта өңдеу;
  • парктерден және өндірістік жабдықтардан парниктік газдар шығарындыларын азайту, сондай-ақ «KMG Systems & Services» ЖШС мен оның клиенттеріне тиесілі зауыттар мен жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету процесін жақсарту;
  • энергияны ұтымды пайдалану, өндірістік объектілерді салу және күтіп ұстау кезінде оның шығынын азайту;
  • қызметкерлерге тұрақты дамуға ықпал ететін процедураларды үйрету арқылы «KMG Systems & Services» ЖШС қызметін жақсартуға қатысуға мүмкіндік беру;
  • өз қызметкерлері мен клиенттерін «KMG Systems & Services» ЖШС қызметі және оның тұрақты даму саласындағы нәтижелері туралы үнемі хабардар етіп отыру.