Мұнайдың төгілуін модельдеу
Мұнайдың төгілуін модельдеу

Мұнайдың төгілуін модельдеу - бұл су қоймасындағы мұнайдың төгілу моделін түсіндіру және болжау, экожүйеге төгілудің өзгеруі мен әсерін болжау мақсатында нақты қолданыстағы және болжанатын нысандарды/төгілу модельдерін құру және зерттеу әдісі.

Модельдеудің негізгі мақсаттары:

  • Экожүйеге мұнайдың болжамдау арқылы төгілуін бағалау;
  • Мұнайдың төгілуінің әртүрлі сценарийлерін салыстыру;
  • Әртүрлі жағдайларда мұнай төгілуінің құбылысын болжау;
  • Әсерлі талдау-мұнай төгілу моделіне әсер ететін факторлардың жалпы санынан модельдің құбылысына/өзгеруіне көбірек әсер ететін және кейіннен жою үшін оның тиімділік көрсеткіштерін анықтайтын факторларды анықтау;
  • Оңтайландыру-төгілуді жоюдың ең жақсы сценарийін анықтау мақсатында қолданыстағы факторлар мен олардың көлемінің жалпы үйлесімін табу және орнату.