Қоғамдық тыңдалым!
"KMG Systems & Services" ЖШС Экологиялық кодекстің (57-2 бап) талаптарына сәйкес, 2021 жылдың 11-маусым куні сағат 11:00 "Инженерлік желілерді қоса отырып, Солтүстік-Каспий мұнай төгілуіне әрекет ету экологилық базасы (әрі қарай - СКМТӘЭБ) аумағында уаұытша слип" жұмысы жобасының "Қоршаған ортаны қорғау" (ҚОӘБ 3-сатысы) бөлімі бойынша бейнеконференция режимінде қоғамдық тыңдалым өтетіндігін хабарлайды.

Тыңдалым "ZoomVideoCommunications" бағдарламасы арқылы өтеді.

Логин: 622 587 95 92

Пароль: 7WDQtF

Жобаның материалдарымен жазбаша түрінде Атырау қ., Дамба ауылы, СКМТӘЭБ мекенжайында немесе  kassymbekova@kmgss.kz электрондық поштасына жазып тансуға болады.  

Ұсыныстар мен ескертулеріңізді төменде көрсетілген электрондық мекенжайға жіберуіңізге болады: kassymbekova@kmgss.kz